Vi använder oss av Naturens egna städmetod!

Utbildning

Kompetens – Utveckling

OHN Cleaning har lång erfarenhet och medvetenhet inom rengöring, bakterier, ytor och material.

Utbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Via våra leverantörer sker kontinuerligt utbildningar kring produkter och utrustning.

Kompetensutveckling och internutbildningar sker kontinuerligt.

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

OHN Cleaning
Kontaktpersoner

VD
Torbjörn Ottosson
Mobil:
0722-322439

Marknadsansvarig
Andreas Aldrin
Mobil:
0709-138969

E-post: info@ohncleaning.se