Vi använder oss av Naturens egna städmetod!

Kvalitetsuppföljning

När uppdraget startas ska alla kunder få en analys hur uppdraget ska genomföras. Här skall grunderna för vårt arbete läggas upp samt vilka produkter som skall användas. Samt att implementera OHN Cleaning kvalitetsäkerhetssystemet för att säkerställa kvalitén. Kvalitetsuppföljning skall göras regelbundet för att kundens förväntningar uppfylls.

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

OHN Cleaning

Kontaktpersoner

VD
Andreas Aldrin
Mobil: 0709-138969

E-post:  info@ohncleaning.se