Vi använder oss av Naturens egna städmetod!

Höghöjdsstädning

Företag:

Höghöjdsstädning OHN Cleaning AB är proffs på Höghöjdstädning. Höghöjdsmetoden är kostnadseffektiv och stör inte befintlig verksamhet med en räckvid upp till 18m.
Detta är en viktig förebyggande åtgärd ur brand och säkerhetsperspektiv är att inte skapa ansamlingar av damm på balkar, rör, tak och väggar. Allt kan dokumenteras med kameran som är fäst vid utrustningen. Kameran kan filma i totalmörker detta är bra om vi ska inspektera ventilationskanaler.
Även utomhus kan företag nyttja denna tjänst. Rengöring av hängrännor ingen match för OHN Cleaning. Vi rengöra upp till 18m utomhus!

Privat:

Nu behöver inte privatpersoner balansera på stegar med hink och spade för att gräva ut smuts ur hängrännor. Med OHN Cleaning höghöjdsmetoden slipper ni detta. Vi tar bort smuts från hängrännor upp till 18m från marken. Detta blir en tidsbesparande och kostnadseffektiv rengöringsmetod. Har ni högt till tak inomhus där balkar eller lampor behöver rengöras inga problem med denna metod.

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

OHN Cleaning

Kontaktpersoner

VD
Andreas Aldrin
Mobil: 0709-138969

E-post:  info@ohncleaning.se