Vi använder oss av Naturens egna städmetod!

Kundmiljöarbetet

Alla kunder skall ges en förväntananalys som skall uppfyllas. Detta görs när uppdraget startas. Här skall grunderna för vårt arbete läggas upp samt vilka produkter som skall användas. Samt att implementera OHN Cleaning kvalitetsäkerhetssystemet för att säkerställa kvalitén. Kvalitetsuppföljning skall göras regelbundet för att kundens förväntningar uppfylls.

Vi hjälper även till att inventera kundens städprodukter och kemikalier. Se keminventering för vidare information.

Vi kan också göra en olycksrisk bedömning hos kunden när det gäller städarbetet. Detta gäller främst fallolyckor, kläm och rivskador som kan uppstå. Vad som kan förebygga detta och vad som är helt olämpligt att kunden själv utför.

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

OHN Cleaning

Kontaktpersoner

VD
Andreas Aldrin
Mobil: 0709-138969

E-post:  info@ohncleaning.se